UNIX ve Linux Nedir?

linux 150x150 UNIX ve Linux Nedir?UNIX,  1970′li yılların başında AT&T Bell Laboratuvarları’nda geliştirilmesine başlanmış ve bugünkü durumu ile çok kullanıcılı (multi user) ve çok görevli (multi-tasking) hale ulaşmış bir işletim sistemidir. C programlama dilinin aynı yıllarda Dennis Ritchie tarafından bulunmasından sonra,  1973 yılında sistemin tümü bu dil ile yeniden yazılmış ve bu UNIX’in gelişimi açısından bir dönüm noktası oluşturmuştur. Bu yeni sistem, akademik çevrelerde büyük ilgi ile karşılanmış ve büyük bilgisayar sistemlerinin çoğunluğunu elinde bulunduran Amerikan akademik camiasının da desteği ile hızlı bir gelişme trendine girmiştir.

1977 yılında AT&T’nin daha önce ücretsiz olarak uygun gördüğü kuruluşlara sağladığı UNIX ticari bir ürün haline gelmiştir. Bu gelişmeler akademik camiada çalkantılara neden olmuş, University of California, Berkeley’deki iki öğrenci yazılıma ciddi eklentiler yazarak bu eklentilerini Berkeley Software Distribution (BSD) adı ile dağıtmaya başlamışlardır. Sonraki altı yıl içerisinde BSD çok hızlı bir gelişim göstermiş,

AT&T UNIX’indeki mevcut bir çok kısıtlamanın kaldırılmasında önemli rol oynamıştır. BSD 4.2 dağıtımı ile birlikte AT&T UNIX’te mevcut olmayan ağ bağlantı desteği sisteme katılmıştır. Tüm bu gerekçeler ile akademik çevrelerde BSD dağıtımı oldukça popüler bir hale gelmiştir. UNIX, uzun geçmişi nedeni ile oldukça kararlı ve oturmuş bir işletim sistemidir. Bu nedenle özellikle görev- kritik uygulamalarda neredeyse alternatifsizdir. Bir çok kurum ve kuruluş bu nitelikleri nedeni ile bilişim uygulamalarını UNIX ve türevi işletim sistemlerinde sürdürmektedir.

Linux, Finli bir öğrenci olan Linus Torvalds tarafından deney seti olarak geliştirimine başlanmış bir UNIX türevidir. Torvalds, tek disketlik açılış-uyumlu bir sistem ile Intel i386 uyumlu kişisel bilgisayarını başlatmayı deniyordu. Bu çalışmasını başarılı bir biçimde sonuçlandırınca, akademik çevrelerde popüler bir UNIX türevi olan MINIX sisteminden daha iyi bir sistem yazıp yazamayacağı konusunda kendisini sınamaya karar verdi.

Oluşturduğu ilk taslakları 1991 yılında Internet üzerindeki muhtelif haber gruplarına göndererek, sistemin geliştirimi için destek istedi. Beklediğinin çok üzerinde destek gören projeye LINUX adı verildi ve Internet üzerinde her geçen gün artan sayıda geliştiricinin desteği ile bugün artık her gazete ve dergide hakkında yazılar görmeye başladığımız sistem durumuna ulaştı.
LINUX projesinin bugünkü başarısının en büyük nedenlerinden birisi Özgür Yazılım Vakfı (Free Software Foundation – FSF) tarafından hamiliği yapılan GNU projesidir. GNU projesi kapsamında yüksek kalitede bir çok geliştirme ve uygulama yazılımı açık kaynak kodu ile birlikte özgürce dağıtılmaktadır.

Bu bağlamda, LINUX işletim sisteminin yalnızca çekirdeğini oluşturmaktadır. Sistemin tüm diğer bileşenleri GNU vb.
kaynaklardan sağlanan özgür yazılım ürünlerinden oluşmaktadır. 1990′lı yılların ortalarından itibaren LINUX’un yaygınlığının hızla artması ticari yazılım üreticilerini de cezbetmiş ve sayısız ticari yazılım ürünü LINUX üzerinde de çalıştırılabilir duruma gelmiştir.
LINUX, bütün diğer UNIX türevlerinden beklenebilecek gerçek çok görevlilik, sanal bellek kullanımı, TCP/IP ve ağ desteği, bellek yönetimi gibi özellikleri yüksek kalite ile sağlamaktadır. Kaynak kodunun açık olması ve yazılımın özgürce dağıtılması nedeni ile hatalar kısa sürede giderilebilmekte, hatta bazı durumlarda potansiyel hatalar henüz ortaya çıkmadan giderilebilmektedir.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to“UNIX ve Linux Nedir?”

  1. örgülü sirin diyor ki:

    gercekten çok güzel işime yaradı.tesekürler

Yorum Yazın